Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


VIERING 850 JAAR ST. GERLACH IN 2015


 


EUREGIONAAL SYMPOSIUM "Het gezicht van St. Gerlach"

In het kader van de herdenking van de 850e sterfdag van St. Gerlach vond op 21 november 2015 in de Philibertzaal van Château Sint Gerlach een symposium plaats. Ongeveer 120 personen namen eraan deel.

Onder voorzitterschap van mr. Jan Wortmann werden de volgende lezingen gehouden:

- mevr. dr. A. B. Mulder-Bakker: "Gerlach de kluizenaar van Houthem als voorbeeld van 12e eeuwse leken, die hun leven aan God wijdden."
- mevr. G. Grysar en dhr. Dipl. Ing. H. Fündling: "Verering en kerkschatten van St. Gerlachus in Aken."
- mgr. dr. J. W. M. Hendriks: "Bijbelse grond van reliekverering en kerkrechtelijke aspecten."
- dhr. drs. R. Dückers: "De kerkschat van St. Gerlach."
- dhr. drs. A. Lataster en dhr. J. Spee met als onderwerp: "Gezichtsreconstructie van Gerlachus."

     

     

Klik op de foto voor een vergroting.


30-12-2015

GEZICHTSRECONSTRUCTIE GERLACHUS

Op de feestdag van Sint Gerlach, 5 januari 2015 is Mgr. Jean Pierre Delville, bisschop van Luik voorgegaan in de eucharistieviering.
Aansluitend is de gezichtsreconstructie van Sint Gerlach door Mgr. Delville onthuld.

. Het is een reconstructie van het oudste heiligengezicht ter wereld, mede tot stand gekomen dank zij een financiële bijdrage van de Rolling Stones.
Kunst en wetenschap hebben samengewerkt om het gezicht te reconstrueren. Jacques Spee, hoofddocent Anatomie van de Academie voor Beeldende Kunsten en Arno Lataster, anatoom aan de Universiteit van Maastricht hebben deze reconstructie uitgevoerd.


Foto's: Camille Oostwegel

5-1-2015


GELOOFSGESPREK OVER DE HEILIGE GERLACHUS

Op zondag 4 januari 2015 zond de Omroep RKK een geloofsgesprek uit met Camille Oostwegel.

 

Het is een portret over het leven, zijn dood en de verering van de Heilige Gerlachus.
Dit gesprek kunt u HIER bekijken.


5-1-2015


PREKEN TIJDENS DE OCTAAFVIERING

Ter gelegenheid van de Octaafviering 2015 werden diverse eucharistievieringen gehouden.
De teksten van de preken kunt u hieronder bekijken/downloaden.

- preek van Mgr. Frans Wiertz uitgesproken tijdens de eucharistieviering (die op de TV werd uitgezonden).

- preek van bisschop van Mgr. Jean-Pierre Delville uit Luik.

- preek van pastoor W. van Meijgaarden uit Meerssen

- preek van pastoor-deken Mgr. M. Hanneman.

- preek van Mgr. J. Bündgens uit Aken

- preek van Mgr. dr. J. Vries, rector Grootseminarie Rolduc

- preek van pastoor J. van Oss smm uit Schimmert

13-1-2015


TENTOONSTELLING "PELGRIMEREN DOOR DE EEUWEN HEEN"

“Pelgrimeren door de eeuwen heen” is de titel van de tentoonstelling die vanaf het begin van de herdenking ‘850 jaar Sint Gerlach’ (4 januari 2015) te zien is in de Schatkamer van het Heiligdom van Sint Gerlach te Houthem.

Ook Sint Gerlach was een pelgrim. Na een ommekeer in zijn leven trok hij op pelgrimsreis naar Rome en vervolgens naar Jeruzalem. Teruggekeerd in zijn geboortestreek trok hij dagelijks naar het graf van Sint Servaas in Maastricht, behalve op zaterdag; dan ging hij naar het Mariaheiligdom in de Dom van Aken.

Ook in onze tijd trekken nog veel mensen op pelgrimstocht. Hiervoor is met name de weg naar Santiago de Compostella (Spanje) erg in trek. Ten tijde van Sint Gerlach was de kerk van Sint Jacob (in Santiago) ook al voor menigeen het reisdoel van een pelgrimage. In zijn Vita (levensbeschrijving) wordt op enkele plaatsen melding gemaakt van mensen die na een reis naar Santiago ook naar het graf van Sint Gerlach kwamen.
De expositie richt zich grotendeels op deze reis, waarbij ook aspecten van pelgrimeren in het algemeen aan de orde komen.

De tentoonstelling is dagelijks van 10.30 uur tot 16.30 uur geopend vanaf 6 januari 2015 tot 1 juli 2015, behalve in de periode van 9 maart / 30 maart en van 13 april / 10 mei.

Verder is bij gelegenheid van de 850e verjaardag van Sint Gerlach door de heer Richard Lemmens een nieuw beeldje van Sint Gerlach vervaardigd.

Het bronzen beeldje staat op een voet van Kundersteen en is vormgegeven zoals hij na zijn pelgrimage en terugkeer uit Jeruzalem in een holle eik geleefd en gewoond heeft. Deze holle eik is ook te zien als een mantel die beschermend om hem heengeslagen is. Het is de mantel van de Duitse heilige Hildegard van Bingen, een tijdgenote van Sint Gerlach. Volgens de Vita (levensbeschrijving) van Sint Gerlach was er een zekere relatie tussen beiden.

Het beeldje is in een gelimiteerde oplage van 10 exemplaren gemaakt en genummerd. Het wordt te koop aangeboden voor € 250,- met een certificaat. Het beeldje is verkrijgbaar bij de balie van het Heiligdom van Sint Gerlach.

22-12-2014


de heilige gerlach gereconstrueerd

Bekijk hier de uitzending van Nieuwsuur d.d. 31 juli 2014 over de reconstructie van de schedel van de heilige Gerlach.4-9-2014                                         Klik op de rechter muis: herladen (als mededeling over cookies verschijnt)