Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


BOEK RONDOM HET HEILIGDOM ST. GERLACH HOUTHEM


PRESENTATIE BOEK OP 5-1-2014

Het eerste exemplaar van het boek "Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem" werd na afloop van de plechtige hoogmis door pastoor J. Burger aangeboden aan bisschop Fr. Wiertz.

Hieronder vindt u enkele foto's tijdens en na afloop van de hoogmis die door de bisschop werd opgedragen. Fotograaf: Jos Bielders

Enkele samenstellers van deze publicatie.
V.l.n.r. Rinus Suijkerbuijk, Jos Lodewick, Mireille Madou, Doeke Krikke, Fons Heijnens.
Op de foto ontbreken: Piet Mertens, Els Diederen.

5-1-2014

PUBLICATIE 'HEILIGDOM SINT GERLACH'

Op 9 januari 2009 verschenen:

HEILIGDOM SINT GERLACH
Piet Mertens (red.)
paperback, rijk geïllustreerd in kleur
176 pagina's
prijs: € 24,50
Uitgeverij Vantilt
 

Na een restauratie van 12,5 jaar is onze achttiende-eeuwse kerk weer in volle glorie te bezichtigen. Deze kerk is een van de weinige originele barokkerken in Nederland en behoort tot de top 100 monumenten van Nederland.

Wie dit kerkgebouw betreedt, wordt overweldigd door illusionistische wand- en gewelfschilderingen in barokstijl, een unicum in Nederland. Ze zijn in frescotechniek uitgevoerd door de uit Regensburg (Beieren) afkomstige schilder Johann Adam Schöpff en vertellen het levensverhaal van Gerlach, die in de twaalfde eeuw op deze plek woonde.

Gerlach was een ridder die zijn harnas verruilde voor het boetekleed en als kluizenaar in een holle eikenboom ging wonen. Hij stelde zijn leven in dienst van gebed en prediking. Al kort na zijn overlijden werd hij als heilige vereerd en in 1201 werd bij zijn graf een klooster gesticht. Er werden wonderen aan hem toegeschreven, zodat Houthem zich ontwikkelde tot een in de verre omstreken bekend bedevaartsoord. Tot op de dag van vandaag bezoeken pelgrims Gerlachs tombe, onder andere om er geneeskrachtig zand op te rapen ter bescherming van have en goed.

In Heiligdom Sint Gerlach wordt de geschiedenis verteld van het gerestaureerde kerkgebouw met de barokschilderingen. Ook wordt aandacht besteed aan het wonderlijke leven van Sint Gerlach, het ontstaan van zijn verering, de gebouwen van het vroegere klooster en de nieuw ingerichte schatkamer.

Met bijdragen van Piet Mertens, Anneke B. Mulder-Bakker, Paul le Blanc, Bernard Delmotte, Karin Keutgens, Peter te Poel en Rob Duckers. Foto-essays van Kim Zwarts en Paul van Galen van de RACM.

9-1-2009


Copyright © Fons Heijnens 2004-