Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


STICHTING NOODHULP


STICHTING NOODHULP


Zoals wij al eerder berichtten, is naar aanleiding van een een illegaal gezin de 'Stichting Noodhulp Berg - Houthem - Broekhem' opgericht.
In de eerdere publicatie werd uitgebreid over de problemen van dit gezin bericht.
Hierbij onze dank naar al degenen die reeds een financiŽle bijdrage deden om dit gezin te kunnen helpen en/of het werk van de Stichting mogelijk te maken.
Gelukkig kunnen de meeste mensen goed voor zichzelf zorgen, ook financieel. Ze hebben alles goed geregeld, met behulp van een uitkering waar zij recht op hebben.
Maar er zijn mensen, ook hier dichtbij, die minder gelukkig zijn door pijnlijke omstandigheden en gebeurtenissen, die vaak samengaan met financiŽle problemen. Hier is sprake van de zogenaamde "verscholen" armoede.
Zoals al eerder aangegeven, zijn dit ook de mensen met kinderen, binnen onze gemeenschap, die nergens recht op hebben en voortdurend in angst leven, omdat ze hier soms al jaren lang illegaal verblijven..
De Stichting Noodhulp heeft tot doel om de ontvangen giften van particuliere weldoeners aan te wenden om de ergste nood van onze medemensen die deze hulp nodig hebben meteen te lenigen.
Maar daartoe is het wel noodzakelijk dat er mensen zijn die iets afstaan van hun materiŽle welvaart aan hun medeburgers. Daarbij is ons motto: alle kleine beetjes helpen.
Ook op deze wijze kunt u blijk geven van christelijke betrokkenheid bij anderen.
Er kan hiervoor geld overgemaakt worden op rekening 12.36.85.303 ten name van Stichting Noodhulp, Berg en Terblijt.
Mogen wij U, namens de hulpvragers, bij voorbaat dank zeggen.

20-4-2007


Onlangs is de 'Stichting Noodhulp Dakloze Vreemdelingen Berg - Houthem - Broekhem' opgericht.

De aanleiding is dat binnen het gebied van ons parochiecluster Berg-Broekhem-Houthem reeds enige jaren asielzoekers wonen die voor hun onderdak en levensonderhoud afhankelijk zijn geworden van de goedgeefsheid van particulieren.
De laatste maanden staan er regelmatig artikelen in de krant over asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar ook niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst.
Wij hebben het dus over mensen die het niet lukt om Nederland te verlaten, omdat het geboorteland van hen of van hun ouders (kinderen zijn hier geboren) weigert hen binnen te laten. Zij krijgen geen papieren van hun ambassade, noch een bewijs dŠt ze deze niet ontvangen. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) kan dan verder ook vrijwel niets meer doen om deze mensen verder te helpen. Ze worden aan hun lot overgelaten, waaronder kinderen die geheel ingeburgerd zijn, hier naar school gaan enz. In een paar gevallen is onze gemeente nog in overleg met de IND over deze schrijnende en als uitzichtloos ervaren situaties.

Intussen zijn deze mensen, zoals vermeld, aangewezen op de giften van particulieren.
Vanuit onze Christelijke betrokkenheid is de Stichting Noodhulp opgericht. Via deze Stichting willen wij de mensen de kans bieden om financieel bij te dragen aan de hulp voor de bedoelde asielzoekers en hun kinderen.
Daartoe kan er geld overgemaakt worden op rekening 3288.602.695 ten name van Stichting Noodhulp, Berg en Terblijt.
De Stichting, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard kan er verantwoording door de Stichting worden afgelegd.
Mag ik U, namens de hulpvragers die dit broodnodig hebben, bij voorbaat dank zeggen.

Voor meer informatie en met uw vragen kunt U altijd terecht bij een van de onderstaande bestuursleden:

Pastoor J. Burger, voorzitter
Diaken P. Moonen, penningmeester
Marij Verheggen, secretaris.

20-11-2006