Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


REIZEN


EXCURSIE NAAR LEUVEN

Zaterdag 16 juni 2007:
Het Kerkbestuur organiseert een historisch-geografische excursie naar Leuven, bruisende universiteitsstad en centrum van religieuze meesterwerken. Een uitvoerige beschrijving van deze volledig verzorgde dag vindt U terug op onze website en in de eerder gepubliceerde artikelen van ons parochieblad. Kosten bedragen 65 euro per persoon. Opgave vóór 1 mei a.s. met opgave van het aantal personen en adres. Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen, geldt de volgorde van binnenkomst. Bij minder dan 40 aanmeldingen gaat de excursie niet door.
Indien U vóór 10 mei geen persoonlijk bericht ontvangen hebt, gaat de excursie niet door. (inleveren: Norbertinessenhof 1)(nog géén betaling s.v.p)

12-2-2007

SINT GERLACHUSREIS OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER  2006.

Op zaterdag 30 september 2006 zal de eerste van een reeks St. Gerlachusreizen ten bate van de plafondrestauratie van de St. Gerlachuskerk plaatsvinden.
Die dag vertrekken we per touringcar naar Vaals, Aken en Monschau.
De kosten bedragen 45,50 euro p.p. (busvervoer, excursiemateriaal, koffie en vlaai, maaltijd en toeslag plafondrestauratie inbegrepen).

Rond de klok van 9 wordt er die dag onder genot van koffie en vlaai een inleiding gegeven over de inhoud van de excursie. De plaats van samenkomst wordt nog nader medegedeeld.
Zoals al eerder beschreven in ons parochieblad richten we onze aandacht vooral op de voormalige strijd tussen de katholieken en de protestanten in dit grensgebied en de gevolgen daarvan op de bevolking, de lokale en regionale economie, maar ook op de invloed daarvan op de ruimtelijke ordening en architectuur.

De busrit zal overigens afgewisseld worden met een aantal wandelingen en een koffiepauze. Zo omstreeks 17.00 uur sluiten we onze eerste Gerlachusreis af met een maaltijd in de buurt van Monschau. Rond de klok van 19.00 uur hopen we dan weer terug te zijn in Houthem-St. Gerlach.

Opgave van deelname (naam, adres - evt. telefoonnummer, e-mailadres - en het aantal personen) graag vóór 11 september a.s. sturen naar pastorie: Nobertinessenhof 1, 6301KM  Houthem-St. Gerlach.
U kunt ook een briefje stoppen in de daarvoor bestemde bus achter in de St. Gerlachuskerk.

Indien uw deelname verzekerd is, krijgt u vóór 16 september hierover persoonlijk bericht met zakelijke gegevens omtrent betaling etc.

Heeft u vóór 16 september geen bericht ontvangen, dan vindt de excursie vanwege het geringe aantal aanmeldingen geen doorgang of kunt u vanwege de overschrijding van het aantal geïnteresseerden helaas niet deelnemen.
Wordt het aantal aanmeldingen overschreden, dan bepaalt de volgorde van aanmelding uw deelname.

Het Kerkbestuur


11-8-
2006

VOORAANKONDIGING SINT GERLACHUSREIZEN

Het Kerkbestuur van Houthem-St.Gerlach is flink bezig met het treffen van voorbereidingen van diverse acties om de bekostiging van de restauratie en inrichting van haar monumentale kerk rond te krijgen. Zo heeft ons kerkbestuurslid, de Heer Gelissen, al een geslaagde sponsorfietstocht naar Santiago de Compostella ondernomen.

Met deze vooraankondiging wil het Kerkbestuur zich oriënteren op de mogelijke belangstelling voor een aantal dagexcursies en één meerdaagse excursie, die alle gebaseerd zijn op mens en samenleving.

Al deze reizen zullen ook op een of andere manier gerelateerd zijn aan onze parochie. De dagreizen zullen steeds op zaterdagen plaatsvinden tussen september 2006 en juni 2007. De meerdaagse reis zal plaats vinden in juli 2007.
Alle reizen zullen onder volledige verzorging plaatsvinden, m.u.v. de drankjes.

Geïnteresseerden kunnen achter in de kerk (ook in de clusterparochies) deze informatie vinden, alsook op deze website. Daarop zult U verder ook steeds de stand van zaken met betrekking tot deze reizen kunnen terugvinden.

Aanmeldingsformulieren kunt U achter in de kerk in de speciale bus deponeren of sturen naar de pastorie, Norbertinessenhof 1, 6301 KM Houthem.

Ook kunt u uw belangstelling via een e-mailtje kenbaar maken. Vermeld daarin wel aan welke excursie wilt deelnemen en vergeet ook niet uw naam en adres.

Bij deze vooraankondiging kan men zich voor één of meerdere reizen inschrijven, zonder zich eraan te verplichten. Het Kerkbestuur kan zich dan een beeld vormen of de organisatie van een bepaalde excursie wel of niet opgestart kan worden. De prijs (= kostprijs plus restauratietoeslag) zal dan bekend zijn en de definitieve aanmelding kan dan plaatsvinden. Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen hebben de vooraanmelders voorrang in alle andere niet voorziene situaties vindt loting plaats. Voor alle excursies geldt, dat men goed ter been dient te zijn voor normale wandelingen.


 Onder voorbehoud worden de volgende dagexcursies ondernomen: 

1)       In het spoor van Proost Franciscus van Cauwenbergh, herbouwer van het Norbertinessenklooster en ontwerper van de nieuwe kerk van de H. Gerlachus. Zijn spoor leidt ons naar Leuven. Daar zullen we duiken in de avontuurlijke geschiedenis van de oprichting van de eerste Katholieke Universiteit van West-Europa, het Pauscollege, het Heilige Geestcollege en het Hollands college. Ook macabere onderdelen, zoals lijkenhandel, zullen hierbij beslist niet vergeten worden. 

2)       De kracht van toewijding, “Sankt Mokka”, de kerk van de smokkelaars, ”Anbraten bitte!
Dat de Heilige Hubertus ook de schutspatroon van de smokkelaars is, is wellicht wat minder bekend, evenals de kerken waar gebeden werd voor de veilige terugkeer van de smokkelaars en de vele pelgrimages met smokkelwaar in de grensstreek van Aken, Vaals en Monschau, waar we de dag zullen doorbrengen.

Dit grensgebied is door de eeuwen heen een boeiend gebied gebleven. Niet alleen de strijd tussen de protestanten en de katholieken en de gevolgen daarvan op de locale en regionale economie,maar ook de invloed daarvan op de plaatselijke architectuur naar de omgeving tot zelfs in Houthem toe. 

3)       Houthem-St. Gerlach, voormalig kuuroord van mijnwerkers, is het startpunt van een dagtrip naar de voormalige mijnstreek, waarbij de nadruk valt op de gezondheidszorg in de 19e en 20e  eeuw, de eerste ziekenhuisjes en woningen. Boven deze excursie zullen de geesten zweven van Dr. Poels, priester Petrus Savelberg, broeder Aloyuisius en de arts Frans Wever. 

4)       Geloven, engagement en samenleven. We duiken in de Joodse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te Antwerpen. Uitgangspunt is Salomon, die in Houthem-St. Gerlach verblijft onder een katholieke identiteit. Het einde van de Tweede wereldoorlog bracht voor hem en vele anderen een nieuw drama met zich mee. Moesten ze bij hun pleegouders blijven of moesten ze terug naar hun Joodse familie? We  bezoeken de Joodse Gemeenschap in Antwerpen, de synagoge en een Joods restaurant. Later op de dag werpen we nog een blik in Jaina, een tempel in Wilrijk en het Boeddhistisch centrum in Schoten, kaderend in een project, waarin we kennismaken met het mens- en wereldbeeld van verscheidene grote wereldreligies.

     5)    Meerdaagse excursie naar Parijs of Berlijn 

  a)  De Franse revolutie te  Parijs
We reizen via het Maasdal en Reims naar Parijs. Tijdens de heenreis bezoeken we een aantal plekken, die van de belang zijn geweest tijdens de Franse Revolutie op de samenleving in de “Province”. In Parijs zullen we dit uitdiepen en bezoeken waarschijnlijk plekken, waar U nog nooit geweest bent. (dus echt geen Eiffeltoren of Champs Elysees). We kijken vooral naar de invloeden, die deze revolutie gehad heeft voor de huidige (Parijse) samenleving en hoe zich dit in de dagelijkse praktijk vertaalt.  

  b)  Die Wende in Berlijn
Voor Berlijn zal de nadruk liggen op de zichtbare sociale (en economische) gevolgen na de val van de Muur voor de voormalige inwoners van de DDR. Aandachtspunt is de rol van de kerk daarbij. DDR-onderwijzers en politieambtenaren zijn voorbeelden van beroepsgroepen, die in het nieuwe Duitsland hun beroep niet meer mochten uitoefenen. Wat is hun situatie nu? Staatsbedrijven verdwenen, wat kwam ervoor in de plaats? De socialistische stadsinrichting van Oost-Berlijn, wat is er nog van over, wat is ervoor in de plaats gekomen? Al met al een excursie, die bestemd is voor mensen die zich een beeld willen vormen m.b.t. de aanpassing van een samenleving aan een totaal nieuwe situatie.  

Het Kerkbestuur van St. Gerlachus

15-6-2006