Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


SITEMAP


   A
Actie: Een kaars voor St. Gerlach ->
Adressen Kerkbestuur ->
Afscheid van koster Jef Voncken ->
 

   B
Bidprentjes van Houthem, Broekhem en Geulhem ->
J. Burger benoemd tot pastoor ->
Bijzondere kerkdiensten najaar 2006 ->


   C
Clustering
Condaleezza Rice tekent gastenboek in kerk ->


   D
Dependance Caroloshuis ("Postorderbedrijf" Bisdom Roermond) in Houthem ->


   F
Financiën ->
Foto's installatie pastoor Burger ->

   G
Gerlachuskerk weer open ->
Gewelfonderzoek en restauratie St. Gerlachuskerk ->


   H
Heemkundevereniging draagt steentje bij ->
Heemkundevereniging geeft boekje uit ->
Heiligdom van St. Gerlach ->
Herinrichtingsplan en restauratie van het gewelf van de St. Gerlachuskerk ->
"Historys en Memorys" van pastoor Keulers ->
Houthem luidt Kerstmis in met kerstconcert ->
Houthem viert Gerlachusoctaaf (2007) ->
Huldiging 60-jarige jubilarissen van kerkelijk zangkoor St. Caecila ->

   I
Inzegening gerestaureerd Missiekruis ->


   J
Jaarlijkse processie op Pinksterzondag 4 juni 2006 ->
Jubilarissen kerkelijk zangkoor St. Caecila gehuldigd ->


   K
Kerkbestuur wint prijs in Sponsorloterij ->
Kerkdiensten m.i.v. 2 juli 2005 ->
Koffie na de Hoogmis ->
Korte levensloop van pastoor van pastoor J.M. Burger ->
Kroniek ->

   L
Links ->
Loterij voor restauratie Gerlachuskerk ->
Lijst van pastoors en kapelaans ->

   M
Minister Maria van der Hoeven bezocht kerk ->
Misdienaars in het nieuw ->
Monumentenzorg : wachten op subsidie tussen de loslatende fresco's ->
Museum/schatkamer ->
Muur- en plafondschilderingen ->


   N
Noodscenario in de clusterparochies Berg en Terblijt, Broekhem en Houthem ->

   O
Ook in St. Gerlachuskerk Open Monumentendagen ->


   P
Parochie ->
Pastoor Buger benoemd tot administrator voor Broekhem en Houthem ->
Pastoor Keulers teruggetreden ->
Pelgrimage ->
Pelgrimstocht met "St. Gerlach naar St. Servaas" (26-8-2006) ->
Pelgrimstocht naar Rome ->


   R
Reisverslag van Wiel Gelissen van de fietssponsortocht naar Santiago ->
Restauratie plafond Gerlachuskerk
->
Restauratie van de kerk
->
Richtlijn nieuwe grafmonumenten op oude kerkhof Houthem ->
Rouwwimpel 'Monument in gevaar' op St. Gerlachuskerk ->


   S
Sint Gerlachusoctaaf Houthem 2007 : Thema "Gezin, hoeksteen van de samenleving" ->
Sint Gerlachusreis op zaterdag 30 september 2006 ->
Sponsortocht voor restauratie Gerlachuskerk ->
Stand van zaken St. Gerlachuskerk ->
Stand van zaken restauratie St. Gerlachuskerk ->
Stichting Noodhulp ->
Stipendia per 1 mei 2006 ->

   T
Tekst brochure bij gelegenheid Open Monumentendagen : Een rijk erfgoed met monumentale en  historische waarde ->


   U
Uw pastoor moet rust houden ->


   V
Verkoopexpostie kerstartikelen uit Bethlehem in Houthem ->

Vita Beati Gerlaci Eremytae
- 1. Geboorte en jeugdjaren van de Heilige Gerlach ->
- 2. Over de eerste fase van zijn bekering ->
- 3. Over het begin van zijn pelgrimage ->
- 4. Hoe Paus Adrianus hem uit Rome liet heengaan ->
- 5. Hoe hij in een holle eik een vroom leven leidde in de grootste onthechting ->
- 6. Hoe hij elke dag een bezoek bracht aan de Heilige Servatius in Maastricht ->
- 7. Over de grote vervolging die hij voor Christus doorstond ->
- 8. Hoe de Heilige Hildegard, een profetes, het kroontje van haar huwelijk met Christus aan   Gerlach overmaakte ->
- 9. Hoe hij iemands hoofdhaar afknipte zodat het gedurende 60 jaar nooit weer aangroeide ->
- 10. Op welke wijze de mond werd gesnoerd aan de wijsheid van de wereld, toen ze poogde kritiek te leveren op de levenswijze van de Zalige Gerlach ->
- 11. Welwillendheid van de bisschop van Luik ->
- 12. Hoe hij herhaaldelijk op de proef werd gesteld door boze geesten en mensen ->
- 13. Hoe een adellijke dame bij hem op bezoek kwam ->
- 14. Hoe hij herhaaldelijk zijn harnas herstelde ->
- 15. Over zijn wijze van bidden ->
- 16. Verhalen van een oude, nog levende man over Gerlach ->
- 17. Hoe de Heer wegens de verdiensten van de zalige Gerlach water in wijn veranderde ->
- 18. Over het feit dat de Heilige Servatius hem tijdens zijn doodsstrijd bijstond  ->

Vooraankondiging Sint Gerlachusreizen ->


   W
Wandschilderingen van Schöpf ->
Winnaars van de Sponsorloterij weer terug in Houthem ->


   Z
Zeven ton voor restauratie kerk Houthem ->