Vita Beati Gerlaci Eremytae


 HOOFDSTUK XIII 

Hoe een adellijke dame bij hem op bezoek kwam

 34. Later, toen de faam van zijn deugden wijd en zijd verspreid geraakte en velen, zelfs uit ver afgelegen streken, hem kwamen opzoeken, gebeurde het dat ook een adellijke dame uit Heinsberg 1), Oda genaamd, eigenares van het domein waarop Gerlach woonde, hem kwam opzoeken. In bewondering voor de wonderbaarlijke verandering die de Allerhoogste in hem had bewerkstelligd en blij om zijn geestelijke groei, schonk zij hem enkele stukken grond, onder andere ook het terrein dat rondom zijn cel gelegen was. Zij deed definitief afstand ten voordele van hem en van allen die als zijn volgelingen op die plaats de Heer zouden dienen. 

Noot

1. Heinsberg is een niet onbekende stad in de buurt van Julich, behorende tot het gebied van Roermond.

 

<< VORIGE                                                                               <<TERUG>>                                                                                VOLGENDE>>