Vita Beati Gerlaci Eremytae


 HOOFDSTUK XIV 

Hoe hij herhaaldelijk zijn harnas herstelde

 35. Het volgende dient ook te worden ingelast: de heilige man droeg bestendig een ijzeren harnas, aldus zijn ledematen pijnigend en ze dwingend tot onderwerping aan zijn geest. Aldus spotte hij met de genoegens en de lusten van dit leven. Aldus gepantserd leverde hij als een sterk atleet een felle strijd tegen de koperen scharen en triomfeerde hij in de naam van Jezus. Maar 1) na langdurig gebruik braken er schakels en ontstonden er scheuren. Vaak liet hij die herstellen. Met nieuwe schakels werden de oude scheuren weer aaneengevoegd en weggewerkt.

 36. Toen hij dan in zijn oude dag vermoeid raakte en zijn lichaamskrachten het begaven onder de zware inspanningen kon hij niet langer, zoals hij altijd gedaan had, te voet op bedevaart gaan naar de Heilige Servatius. Hij nam toen plaats op de rug van een nederig ezeltje en met toegewijd dienstbetoon won hij reeds hier op aarde de sympathie van iemand wiens deelgenoot hij zou worden in de hemel. Na lezing van evangelieteksten vroeg hij dan, als van vriend tot vriend, drie broden. Hij deed dat verzoek weliswaar beleefd, maar toch ook met aandrang. Voorts vroeg hij dat God hem, op voorspraak van Servatiusí verdiensten, groter kennis van de Drievuldigheid zou willen geven of een vermeerdering van zijn geloof, hoop en liefde. 

Noot

1. Hier ontbreekt iets.

 

<< VORIGE                                                                               <<TERUG>>                                                                                VOLGENDE>>