Vita Beati Gerlaci Eremytae


 HOOFDSTUK XV 

Over zijn wijze van bidden

 37. Ter intentie van hen die niet weten hoe zij lange psalmen en oraties moeten bidden, meen ik dat het zijn nut kan hebben iets in te lassen over de wijze waarop hij placht te bidden. Men moet namelijk weten dat het veeleer de gemoedsgesteltenis is dan de vele woorden van de smekelingen die de weg opent naar de schatkamer van het goddelijk erbarmen. Priester Norbertus van een kerk in Heinsberg placht te vertellen dat hij in de tijd toen de man Gods geregeld de Heilige Servatius opzocht en hijzelf nog een koorknaap 1) was, uit nieuwsgierigheid herhaaldelijk tot bij Gerlach was genaderd wanneer deze in de crypte 2)  van de H. Servatiuskerk voor het gebed ter aarde lag. Hij wilde dan horen wat hij bad en hoorde hem telkens opnieuw deze gebeden herhalen: KyriŽ eleison, Christe eleison, Onze vader, Wees gegroet, Maria. 

Noten

1. Misschien: "schoolknaap".
2. Ook wij zijn vroeger, als kinderen, herhaaldelijk in die eerbiedwaardige crypte van de oude basiliek geweest.

 

<< VORIGE                                                                               <<TERUG>>                                                                                VOLGENDE>>