Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


GERLACHUSOCTAAF


OCTAAF SINT GERLACH 2014

Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem

Dat is de titel van een nieuwe publicatie die Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach in samenwerking met het Kerkbestuur van de St. Gerlachusparochie in Houthem, bij gelegenheid van het octaaf van St. Gerlach in 2014, uitgeeft.


Voor de Heemkundevereniging is dit de afsluiting van de viering van het 20-jarig bestaan.
Voor het kerkbestuur is het de opmaat voor de voorbereiding van de viering van de 850e sterfdag van St. Gerlach, die zal plaatsvinden in 2015.

In deze volledig in kleur uitgevoerde publicatie komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met het Heiligdom van St. Gerlach. Het aantal pagina's bedraagt 94.
Artikelen in dit boek:
- 'Van adellijk stift tot Heiligdom St. Gerlach' door Piet Mertens
- 'Wie was Johann Adam Schöpf?' door Jos Lodewick
- 'De Heilige Trap op de Kreuzberg bij Bonn' door Els Diederen
- 'Het praalgraf van St. Gerlach te Houthem' door Mireille Madou
- 'Het Heilig Hart bij het praalgraf van St. Gerlach' door Mireille Madou
- 'Het kruisje van St. Gerlach' door Mireille Madou
- 'Mgr. Johannes Bernardus Brinkmann' door Rinus Suijkerbuijk
- 'Een voorloper van de kerk van St. Gerlach had een veel oudere traptoren dan eerst  gedacht' door Doeke Krikke.

De presentatie van dit boek vindt plaats op zondag 5 januari 2014. Aan het einde van de hoogmis zal pastoor J.M. Burger het eerste exemplaar overhandigen aan bisschop mgr. Fr. Wiertz.


Overige activiteiten tijdens het octaaf 2014.

DOWNLOAD OVERZICHT


30-12-2013

VIERING VAN HET OCTAAF SINT GERLACH 2013

Thema: “Poort van het Geloof“.

VAN 4 JANUARI TOT EN MET 12 JANUARI 2013

DOWNLOAD OVERZICHT VAN DE VIERINGEN.


Info: wmmcoenjaerts@hetnet.nl
Tel.: 043 - 6042336
 

22-11-2012

VIERING VAN HET OCTAAF SINT GERLACH 2012

Mariaal thema: “Maria, geef ons een hart als het uwe“.

VAN 4 JANUARI TOT EN MET 11 JANUARI 2012


Klik op de foto voor een vergroting

Rondom de feestdag van St. Gerlach wordt sinds vele eeuwen ieder jaar telkens weer het octaaf van de Heilige Gerlachus gevierd, de kluizenaar van de Holle Eik.
In 2012 met een mariaal thema dat zeer nauw aansluit bij het Mariabeeld in de Gerlachuskerk.
.
De opening van het octaaf vindt plaats op woensdagavond 4 januari om 19.00 uur. Deze viering is vooral voor alle parochievrijwilligers van de clusterparochies Houthem, Berg en Terblijt en Broekhem. Abt Dom. A. Lenglet van de Benedictusabdij uit Mamelis zal voorgaan in de H. Mis, die opgeluisterd wordt door het Dameskoor van Houthem. Aansluitend zal J. Pluymaekers een lezing houden over het project “Minga”, waar de heer Pluymaekers gewerkt heeft.

Mgr. Dr. E de Jong, hulpbisschop zal op donderdag 5 januari, de feestdag van H. Gerlachus, om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis opdragen voor alle pelgrims uit de Euregio. Het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia van Houthem verzorgt de liturgische zang.

Vrijdag 6 januari – Driekoningen – is om 10.00 uur de Hoogmis, celebrant is dan emeritus pastoor J. Janssen, voor de leden van het L.L.T.B. Het Oogstdankkoor van de L.L.T.B. is hierbij aanwezig om de zang te verzorgen.
's Avonds om 19.00 uur is een Gebedsdienst voor jongeren en aansluitend een bijeenkomst voor de jongeren (“ Rock Solid”) in de Philibertzaal van Chateau St. Gerlach.

Zaterdag 7 januari zal om 18.00 uur een bidvoettocht vertrekken vanaf de kerk van Berg en Terblijt naar het heiligdom van St. Gerlach, die afgesloten wordt met een hoogmis om 19.00 uur. De viering is niet alleen voor de pelgrims van Berg e.o. maar ook voor de leden van de “ Orde van St. Gerlach “. Foyervader Pierik van de Foyer de Charité “Marthe Robin “ uit Thorn zal hierbij voorgaan in de hoogmis, die opgeluisterd wordt door Zangvereniging Orphée en Brassband St. Gerlach uit Houthem.

Zondag 8 januari om 9.30 uur wordt de Hoogmis opgedragen door Mgr. J. Vries, rector Grootseminarie Rolduc. Viering speciaal bestemd voor alle Houthemse verenigingen. Schutterij St. Martinus uit Houthem is aanwezig voor de Erewacht rondom het Borstbeeld van St. Gerlach. Het klaroenkorps van de Schutterij zal mede de viering muzikaal opluisteren.
De zang wordt uitgevoerd door het kerkkoor St. Joseph uit Broekhem.

Maandag 9 januari is ’s avonds om 19.00 uur de Hoogmis - voorgegaan door pastoor A. Kurris van de Basiliek O.L. Vrouw Tenhemelopneming uit Maastricht, een viering voor de Broederschap Sterre der Zee en leden van Maria Mater Kringen. Het Dameskoor van de clusterparochie Berg en Terblijt zal de viering muzikaal verzorgen.

Dinsdag 10 januari wordt de H. Mis om 10.00 uur gevierd met en door de kinderen van de basisschool met volkszang, voorgegaan door pastoor J. Burger.
’s Middags om 15.15 uur is er een kinderactiviteit bij de Gerlachuskerk, waarna de Kinderzegening plaatsvindt.

Woensdag 11 januari is laatste dag van het octaaf. De hoogmis van 10.00 uur – voorganger is pastoor-deken Mgr. M. Hanneman – wordt opgedragen voor de leden van Zij-Actief, Katholiek Vrouwen Gilde, senioren en religieuzen en de Broederschap van St. Servaas, Broederschap van St. Lambertus, Gilde van het Graf van Sint Servaas en het Dragersgilde van St. Servaas. Muzikale medewerking wordt verleend door het Gemengd kerkelijk zangkoor van Berg en Terblijt.
’s Avonds om 19.30 uur zal de sluiting van het octaaf plaatsvinden met een hoogmis door pastoor W. van Meijgaarden uit Meerssen voor de pelgrims uit Meerssen. Het parochieel koor van Meerssen zal de hoogmis opluisteren.

Na iedere dienst wordt het gezegende Gerlachusbrood uitgedeeld en kan er de verering van de Gerlachusrelikwie plaatsvinden. Verder zal er ook gelegenheid zijn voor een biechtgesprek.

Info: wmmcoenjaerts@hetnet.nl
Tel.: 043 - 6042336
 

19-11-2011

OCTAAF SINT GERLACH 2011
THEMA: "OPEN UW HART VOOR HET WOORD VAN GOD"

Dinsdag 4 januari : Opening octaaf.

19.00 uur       Hoogmis (kerk), celebrant pastoor Broers, Munstergeleen.
                        Lezing over Pater Karel (Houben).
                        Viering voor alle parochievrijwilligers in de Philibertzaal  (Château St. Gerlach)                        Zang: Dameskoor Houthem.

Woensdag 5 januari : “Een heilige Gods in ons midden”

10.00 uur       Hoogmis, celebrant Mgr. Fr. Wiertz, bisschop van Roermond.
                       
Viering voor alle pelgrims van St. Gerlach uit de Euregio.
                        Zang: Kerkelijk Zangkoor Houthem.

19.30 uur       Hoogmis; celebrant pastoor W. v. Meijgaarden, Meerssen.
                       
Viering voor pelgrims Meerssen.
                        Zang: parochieel koor.

Donderdag 6 januari : “Driekoningen; St. Gerlach, die zijn ster volgde”

10.00 uur       Hoogmis, celebrant em. pastoor Janssen, Epen.
                       
Viering voor en door leden van de L.L.T.B.
                        Zang: Oogstdankkoor L.L.T.B.

Vrijdag 7 januari : “St. Gerlach een man Gods”

10.00 uur       Hoogmis, celebrant pastoor- deken M.J.M. Hanneman, Maastricht.
                       
Viering voor Zij-Actief, K.V.G., senioren, religieuzen, groepen uit Maastricht.
                        Zang: Gemengd Kerkkoor Berg en Terblijt.

19.00 uur       Gebedsdienst Jongeren.
                       
Na afloop bijeenkomst Philibertzaal (Château St. Gerlach): Rock-Solid.

Zaterdag 8 januari : “St. Gerlach, een man van gebed”

18.00 uur       Bidvoettocht; vertrek kerk Berg en Terblijt.

19.00 uur       Hoogmis, celebrant Weihbischof J. Bündgens, Aken.
                       
Viering voor pelgrims uit Berg en “Orde van St. Gerlach”.
                        Zang: Zangvereniging Orphée.
                        Instrumentaal: Brassband St. Gerlach.

Zondag 9 januari : “St. Gerlach, een bekeerling”

9.30 uur         Hoogmis, celebrant Mgr. dr. J.G.M. Vries, rector Rolduc.
                       
Viering voor alle Houthemse verenigingen.
                        Erewacht Schutterij St. Martinus, Houthem.
                        Zang: Schola Houthem.

Maandag 10 januari : “St. Gerlach, een pelgrim”

19.00 uur       Hoogmis, celebrant rector S.S. Kielek, Seminarie Redemptoris Mater.
                       
Viering voor Neocatechumenaat.
                        Zang: Kerkkoor Broekhem.

Dinsdag 11 januari : Sluiting octaaf: “St. Gerlach, een gelouterde”

10.00 uur       Hoogmis, celebrant pastoor Burger.
                       
Viering voor en met/door kinderen basisschool.
                        Viering tot dankzegging ter afsluiting van het octaaf.
                        Zang: Volkszang.

15.15 uur       Activiteit voor de kinderen, aansluitend Kinderzegen.


Dagelijks:      - Zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood.                       
                         - Verering van de relikwie van St. Gerlach
                         - Gelegenheid voor biechtgesprek.


20-10-2010

OCTAAF SINT GERLACH 2010
THEMA: "KOMT ALLEN TOT MIJ EN IK ZAL U VERLICHTING SCHENKEN"

Maandag 4 januari: Opening octaaf
 19.00 uur:     Hoogmis; celebrant Foyervader A. Pierik,

                       
Foyer de Charité “Marthe Robin”, Thorn
                       
Viering voor alle parochievrijwilligers clusterparochies
                        Zang: Dameskoor Houthem en Kerkkoor Broekhem

Dinsdag 5 januari: “ Een heilige Gods in ons midden “
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond

                       
Viering alle pelgrims
                        Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Houthem

16.00 uur       Vesper en aanbidding.

Woensdag 6 januari: “ Driekoningen; St. Gerlach, die zijn ster volgde “
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant em. pastoor J. Janssen
                        Viering voor leden van de L.L.T.B.
                        Zang: Oogstdankkoor L.L.T.B.

19.30 uur       Hoogmis; celebrant pastoor W. v. Meijgaarden, Meerssen
                        Viering voor pelgrims Meerssen en diaconiegroepen
                        Zang: parochieel koor Meerssen

Donderdag 7 januari: “ St. Gerlach, een man Gods “
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant pastoor J. Burger, Houthem-Broekhem-Berg en Terblijt
                        Viering met en door kinderen basisschool
                        Zang: volkszang

15.15 uur:      Activiteit voor kinderen basisschool,
                        aansluitend Kinderzegen

Vrijdag 8 januari: “ St. Gerlach, een man van gebed ”
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant pastoor-deken Mgr. M. Hanneman, Maastricht
                        Viering voor ZijActief, K.V.G., senioren, religieuzen.
                        Broederschap van St. Servaas, Gilde van het graf van St. Servaas,
                        Dragersgilde van St. Servaas

                       
Zang: Kerkelijk Zangkoor Berg en Terblijt

19.00 uur       Avondgebed met zang voor jongeren
                        aansluitend Rock Solid – bijeenkomst jongeren

Zaterdag 9 januari: “ St. Gerlach, een bekeerling ”
18.00 uur:      Bidvoettocht; vertrek kerk Berg en Terblijt

19.00 uur:      Hoogmis; celebrant Abt. Dom A. Lenglet, Benedictusberg Mamelis
                        Viering voor pelgrims Berg en Terblijt en leden van “ Orde van St. Gerlach
                        Zang: Schola (Houthem)
                       
Instrumentaal: Brassband St. Gerlach, Houthem

Zondag 10 januari: “ St. Gerlach, een pelgrim ”
  9.30 uur:      Hoogmis;  celebrant Mgr. J.G.M. Vries, rector Grootseminarie Roermond
                        Viering voor alle Houthemse verenigingen
                        Erewacht: Schutterij St. Martinus, Houthem                                  
                        Zang: Zangvereniging Orph
ée , Houthem

Maandag 11 januari: “ St. Gerlach, een gelouterde “
19.00 uur       Hoogmis, sluiting; celebrant Abt Friedhelm Tissen OSB, Kornelimunster
                        Viering tot dankzegging ter afsluiting van het octaaf
                        Zang: Dameskoor Berg en Terblijt


Dagelijks:      - Zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood.                       
                         - Verering van de relikwie van St. Gerlach
                         - Gelegenheid voor biechtgesprek.


Klik op de foto voor een vergroting

FOTO'S GERLACHUSOCTAAF 2009


 

Foto's: Ben Vermeulen

2-5-2009

HOUTHEM -ST. Gerlach bereidt zich voor op een bijzonder octaaf
"ik ben er voor u"

van 4 januari tot en met 11 januari 2009

Sinds vele eeuwen viert Houthem-St.Gerlach – zij het met enkele onderbrekingen – ieder jaar het Octaaf van de Heilige Gerlachus, de kluizenaar van de Holle Eik. Dit jaar een bijzonder octaaf, nadat de parochiekerk na langdurige intense restauraties weer in zijn oude glorie hersteld is. In 2008 is St. Gerlachuskerk 200 jaar parochiekerk. Door de komst van drie bisschoppen uit de Euregio zal de St.Gerlachuskerk een week lang een bisschopskerk zijn. De medewerking uit de Euregio is groot en in Houthem-St.Gerlach hoopt men dan ook, dat vele pelgrims aan dit octaaf, dat als thema meekreeg: “Ik ben er voor U,” zullen deelnemen.

De nieuwe reliekschrijn voor de Gerlachustombe.

De openingsmis van het octaaf vindt plaats op zondag 4 januari om 9.30 uur en is vooral voor alle vrijwilligers en verenigingen van het dorp bestemd. Het Dameskoor van Houthem en het Kerkkoor van Broekhem luisteren gezamenlijk de hoogmis muzikaal op.

Op maandag 5 januari zal de Bisschop van Luik om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis voor alle pelgrims uit de Euregio celebreren. Ook het borstbeeld van de Heilige Lambertus samen met Broederschap St.Lambertus uit Maastricht is aanwezig. Ooit maakte Houthem-St.Gerlach deel uit van het Prinsbisdom Luik. De toenmalige Prinsbisschop liet de holle eik, waarin Gerlach woonde, omhakken, omdat er vermoedens waren dat er goud verborgen was. Monseigneur Jousten, de huidige bisschop van Luik, zal als symbolische daad, de beenderen weer een huis geven, door deze bij te zetten in het nieuwe ingezegende Gerlachusschrijn. Het kerkelijk zangkoor van Houthem verzorgt de liturgische zang.

Dinsdag 10.00 uur is er een Hoogmis voor de leden van het L.L.T.B. Het Oogstdankkoor van de L.L.T.B. is hierbij aanwezig om de zang te verzorgen.

Woensdag 7 januari is er om 19.30 een Hoogmis voor de pelgrims uit Meerssen, opgeluisterd door het parochieel koor van Meerssen.

Donderdag 8 januari is een dag, die georganiseerd is voor onze basisschoolleerlingen. Om 10 uur zal pastoor Burger speciaal voor hen een Heilige Mis opdragen en 15.15 uur is er nog een kinderactiviteit, waarna de Kinderzegening plaatsvindt.

Monseigneur Hanneman, deken te Maastricht, zal op vrijdag 10.00 uur voorgaan in een plechtige dienst voor ZijActief, K.V.G., senioren, Broederschap van St. Servaas, Gilde van het Graf van Sint Servaas en het Dragersgilde van St. Servaas. De zang wordt verzorgd door het Dameskoor en het Kerkkoor uit Berg en Terblijt.

Zaterdag 10 januari wordt de Pontificale Hoogmis gecelebreerd door Weihbischof Dr. J. Bündgens uit Aken om 19.00 uur voor de pelgrims uit Berg en Terblijt en de leden van de Orde van St. Gerlach en alle overige pelgrims uit de Euregio. Tijdens deze viering zal Zangvereniging Orphée uit Houthem de zang verzorgen, waarbij het instrumentale gedeelte uitgevoerd wordt door Brassband St. Gerlach uit Houthem.

Op zondag 11 januari vindt de afsluiting plaats van het bijzondere octaaf met om 10.00 uur een Pontificale Hoogmis opgedragen door de Bisschop van Roermond, Monseigneur Fr. Wiertz. Na afloop wordt de nieuwe schatkamer ingezegend door de bisschop. Schutterij St. Martinus uit Houthem is aanwezig voor de Erewacht rondom het Borstbeeld van St. Gerlach. Het klaroenkorps van de Schutterij en het kerkkoor van Houthem zullen de viering muzikaal opluisteren.
Na iedere dienst wordt het gezegende Gerlachusbrood uitgedeeld en kan er de verering van de Gerlachusrelikwie plaatsvinden. Verder zal er ook gelegenheid zijn voor een biechtgesprek.

Voor nadere informatie: W. Coenjaerts.

6-12-2008

OCTAAF SINT GERLACH 2009
THEMA: "IK BEN ER VOOR U"

Zondag 4 januari: Opening octaaf
  9.30 uur:      Openingsmis; celebrant pastoor Burger, Houthem-Broekhem-Berg en Terblijt
                        Viering voor parochievrijwilligers en verenigingen van Houthem
                        Zang: Dameskoor Houthem en Kerkkoor Broekhem

Maandag 5 januari: “ Een heilige Gods in ons midden ”
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant Mgr. Jousten, bisschop van Luik

                        Inzegening nieuwe reliekschrijn van St. Gerlach
 
                        Bijzetting relieken in het schrijn                             
                        Viering alle pelgrims
                        Broederschap St. Lambertus Maastricht
                        Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Houthem

Dinsdag 6 januari: “ Driekoningen; St. Gerlach, die zijn ster volgde ”
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant em. pastoor Janssen
                        Viering voor leden van de L.L.T.B.
                        Zang: Oogstdankkoor L.L.T.B.

Woensdag 7 januari: ” St. Gerlach, een man Gods
19.30 uur:      Hoogmis; celebrant pastoor-deken Kirkels, Meerssen
                        Viering voor pelgrims Meerssen, aanbiddings- en liturgiegroepen
                        Zang: parochieel koor Meerssen
20.30 uur:      Aanbidding in de parochiekerk

Donderdag 8 januari: “ St. Gerlach, een man van gebed ”
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant pastoor Burger, Houthem-Broekhem-Berg en Terblijt
                        Viering met en door kinderen basisschool
                        Zang: volkszang
15.15 uur:      Activiteit voor kinderen basisschool, aansluitend Kinderzegen

Vrijdag 9 januari: ” St. Gerlach, een bekeerling ”
10.00 uur:      Hoogmis; celebrant Mgr. M.J.M. Hanneman, deken van Maastricht
                        Viering voor ZijActief, K.V.G., senioren, religieuzen.   
                        Broederschap van St. Servaas, Gilde van het graf van St. Servaas,
                        Dragersgilde van St. Servaas
                        Zang: Dameskoor en Kerkelijk Zangkoor Berg en Terblijt

Zaterdag 10 januari: ” St. Gerlach, een pelgrim ”
18.00 uur:      Bidvoettocht; vertrek kerk Berg en Terblijt
19.00 uur:      Hoogmis, celebrant Weihbischof Dr. J. B
ündgens, van bisdom Aken
                        Viering voor pelgrims Berg en Terblijt en leden van “ Orde van St. Gerlach"
                       Zang: Zangvereniging Orphée, Houthem
                       
Instrumentaal: Brassband St. Gerlach, Houthem

Zondag 11 januari: “ St. Gerlach, een gelouterde ”
10.00 uur:     Sluiting octaaf, hoogmis, celebrant Mgr. Fr. Wiertz, bisschop van Roermond
                        Inzegening Schatkamer St. Gerlach
`                       Viering tot dankzegging als afsluiting restauratie
                        Erewacht: Schutterij St. Martinus, Houthem                                  
                        Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Houthem

Dagelijks:      - Zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood.                       
                        - Verering van de relikwie van St. Gerlach
                        - Gelegenheid voor biechtgesprek.


6-12-2008