Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


ZANGKOOR ST. CAECILIA


100-JARIG BESTAAN KERKELIJK ZANGKOOR

Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan.
Op zondag 1 juli vindt een feestelijke opluistering plaats van de hoogmis om 9.30 uur in de St. Gerlachuskerk.  Hieraan wordt medewerking verleend door de solisten Claudia Couwenbergh (sopraan), Lien Haegeman (alt), Pascal Pittie (tenor) en Bart van Kerkvoort (bas). Aan het orgel wordt het koor begeleid door Jo Louppen. Ten uitvoer gebracht wordt de Orgelsolomesse, Missa Brevis in C-dur, van Wolfgang Amadeus Mozart, alsmede enkele motetten van Gebhardt, Mozart, Rathbone en Van Beethoven.
Het geheel staat onder leiding van dirigente Bernarda van Kerkvoort-Meessen.

Na afloop is tijdens een receptie in de kruisgang van het Heiligdom van St. Gerlach, gelegenheid de leden van het koor te feliciteren. Onder het genot van een drankje kunnen dan de afgelopen 100 jaar de revue passeren.

17-6-2018

ST. CAECILEAVIERING 2016

Bij de viering van het jaarlijkse St. Caecileafeest in onze parochie werden twee jubilarissen die 50 jaar deel uit maken van het kerkelijk zangkoor St. Caecilia gehuldigd.

Mevrouw L. Voncken-Schoonbrood (links0 en mevrouw N. Janssen-Theebe (rechts) zijn onafgebroken al die jaren als alt en sopraan wekelijks present geweest tijdens de vieringen op zondag als ook bij begrafenissen en huwelijkssluitingen. Voor hun bewezen diensten en jarenlange trouw werden zij gehuldigd. Voorzien van een oorkonde van de Gregorius vereniging een medaille en een grote bos bloemen stonden zij de hele dag in het middelpunt.

22-11--2016

ST. CAECILIAFEEST 2013

Op zondag 24 november 2013 vierde het kerkkoor het St. Caeciliafeest.
De plechtige hoogmis werd opgeluisterd met de Messe breve in C van Ch. Gounod o.l.v. gastdirigente Irene Elie en organist Fons Pieters.
Ook werden diverse motetten gezongen zoals Zum Eingang van Fr. Schubert, Ich bete an die Macht der Liebe van D. Bortnianski.
In het gemeenschapshuis De Holle Eik werd het feest voortgezet.

Tijdens dit feest werd Jos Lodewick gehuldigd voor zijn 25- jarig jubileum bij het koor.
“Goede wijn behoeft geen krans”, zo begon de voorzitter bij de huldiging. Ook somde hij enkele karaktereigenschappen op, die Jos kenmerken: rustig, bedachtzaam, niet snel uit evenwicht.Daarna werd hem de Eremedaille in zilver van St. Gregorius opgespeld. De afbeelding op het eremetaal van de Heilige Gregorius is een ontwerp van de Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers. Mevrouw Marij Lodewick, zijn echtgenote, kreeg en bos bloemen aangereikt.
Vervolgens werd iedereen in de gelegenheid gesteld om de jubilaris te feliciteren.


12-12-2013

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR WILLY VONCKEN

Op 25 november vierdet het kerkkoor het St. Caeciliafeest. Op het einde van de hoogmis heeft Willy Voncken een pauselijke onderscheiding ontvangen, de " Bene Merenti", uit handen van pastoor Burger.

Hij heeft deze onderscheiding gekregen vanwege zijn langdurige verdiensten voor de parochie en het kerkkoor. Hij is meer dan 60 jaar actief lid bij het koor. In 2010 is hij al gehuldigd bij zijn 60-jarig jubileum, nu twee jaar later heeft hij deze pauselijke onderscheiding gekregen. Na afloop van de hoogmis was er gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren in de kruisgang voor alle kerkgangers.
Tijdens het feest in De Holle Eik bracht Brassband St. Gerlach nog een serenade om hem te huldigen. Hij was zeer verrast met de onderscheiding en het deed hem goed dat hij nu in het zonnetje werd gezet.


25-11-2012

KERKMUSICUS FONS PIETERS ONDERSCHEIDEN   

Fons Pieters is zondag 25 september 2011 bij gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus onderscheiden met de eremedaille in goud van de Nederlandse
St. Gregoriusvereniging na afloop van zijn jubileumconcert in de St. Gerlachuskerk in Houthem.

26-9-2011

FONS PIETERS 40 JAAR ORGANIST : CONCERT IN GERLACHUSKERK

Organist Fons Pieters is ruim veertig jaar actief in dienst van de kerkgemeenschap.

Bij gelegenheid van het 40-jarig organist zijn, zal Fons Pieters samen met Inez Freij (blokfluit) op zondag 25 september 2011 om 15.00 uur een concert verzorgen in de St. Gerlachuskerk te Houthem. Iedereen is voor dit concert van harte uitgenodigd.

Ergens in 1969 begon hij als hulporganist in de Christus Hemelvaartkerk op Pottenberg, een buitenwijk van Maastricht. Na het concilie Vaticanum II was het de bedoeling dat de liturgische vieringen in de landstaal werden gehouden. Zo werd ook in Nederland de Nederlandse gezangen ingevoerd. Deze gezangen werden begeleid door iedereen die wat piano kon spelen.
Orgelles ontving Fons van Mathieu Meijs, Paul Keijsers en Lene Vermeulen.
Op 15 augustus 1970 werd Fons Pieters aangesteld als organist van de Broeders van de Beyart te Maastricht.
Op 1 maart 1972 volgde een benoeming als organist van de kerk van Christus Hemelvaart en op 1 januari 1975 een benoeming aan de Annakerk te Maastricht. In deze parochiekerk werd elke zondag nog alles gregoriaans gezongen.
In 1979 werd de officiele missaal ingevoerd. De jaren A, B en C werden ingevoerd. Dit hield in dat ook het gregoriaans aangepast werd aan de nieuwe jaarindeling.
In december 1980 werd Fons benoemd to organist van de Christus Hemelvaartkerk in Vrangendaal-Sittard. Toender tijd was Pastoor Kurris van de OLV Basiliek, kapelaan in Sittard. De liturgie werd grotendeels in het Nederlands gedaan. De gezangen rond de woorddienst werden ook in het Nederlands uitgevoerd.  Fons kwam in aanraking met de in het Nederlands vertaalde psalmen getoonzet door Hubert Huibers, Herman Stategier, Albert de Klerk, Jan Mul en Jan Valkestijn. Daarnaast werd Fons assistent organist op de zaterdag van de Sint Servaasbasiliek.
Na tien jaar in Sittard als organist werkzaam te zijn geweest volgt een benoeming in de prachtige kerk te Houthem-Sint Gerlach.
In april 2004 ontving Fons de Medaille d’Argent van de Societé Academique d’Education et d’Encouragement  “Arts-Sciences-Lettres” te Parijs vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.

Nu ruim tiwntig jaar is Fons Pieters nog altijd organist van de St. Gerlachuskerk en sedert enige tijd ook van de H.H. Monulphus en Gondulphus kerk te Berg en Terblijt.

30-8-2011

ST. CAECILEAVIERING 2010

Op zondag 21 november 2010 werd om 9.30 uur de hoogmis gevierd ter ere van St. Caecilia, patroon van ons kerkkoor. Tijdens de hoogmis voor levende en overleden leden van het koor werd de Messe in C van Anton Bruckner gezongen o.l.v. Bernarda Meessen, met orgel-begeleiding van Fons Pieters. Ook werden enkele motetten ten gehore gebracht: “Herr, deine Gute” van Ab Grell, “Cantate Domino” van M de La Lande, “Verleih’uns Frieden” van F. Mendelssohn.

Pastoor Burger dankte het koor voor de trouwe opkomst en inzet voor de  liturgie.  Hij feliciteerde de jubilaris Willy Voncken met zijn jubileum.

Tijdens de feestviering in het Dorpscentrum De Holle Eik werd Willy Voncken gehuldigd door de voorzitter.
Hij speldde hem het “ Ereteken voor bijzondere verdiensten” op,  een medaille van Sint Gregorius voor zijn 60-jarig jubileum. 

Willy had handen te kort om de felicitaties in ontvangst te nemen, van de leden van het koor, familie en kerkbestuur. 

 

5-11-2010

ST. CAECILEAVIERING KERKKOOR 2010

Op zondag 21 november 2010 zal het kerkkoor van Houthem het jaarlijkse St. Caeciliafeest vieren, tevens ook het feest Christus, koning van het heelal.

Het feest start met een plechtige hoogmis van 9.30 uur voor de levende en overleden leden van het kerkkoor. De hoogmis wordt opgeluisterd met de "Messe in C.” van A. Bruckner. Andere liederen, die het koor zal zingen, zijn “Cantate Domino” van M. de La Lande, “Herr, deine Güte” van A. Grell, “Verleih uns Frieden“ van Felix Mendelssohn en “Ambrosianischer Lobgesang” van E. Gebhardt. Het koor staat o.l.v. Bernarda Meessen met orgelbegeleiding van Fons Pieters.
Na de hoogmis wordt het feest voortgezet in het Dorpscentrum De Holle Eik.

Tijdens het feest zal de heer Willy Voncken gehuldigd worden voor zijn 60-jarig lidmaatschap van het koor. Na zoveel jaren is hij nog altijd actief zanger, een wonderbaarlijke prestatie. Er zijn maar weinig mensen, die na zo’n lange periode nog voluit kunnen en mogen meezingen in het zangrepertoire. Vele jaren was Willy Voncken secretaris-penningmeester en tevens vice-voorzitter van het koor.
Als dank voor zoveel jaren in trouwe dienst van de kerk en haar muziek zal Willy tijdens de feestbijeenkomst in het Dorpscentrum De Holle Eik gehuldigd worden.  

De slogans “zingen verbindt mensen” en “wie zingt bidt dubbel” is voor het koor van toepas-sing.  Daarom doen wij als bestuur een dringende oproep aan allen die interesse hebben om het koor te versterken: we kunnen in vele geledingen zangers gebruiken.
Vaste repetitieavond is woensdagavond in De Holle Eik van 20.00 – 22.00 uur. Loop eens vrijblijvend binnen om de sfeer en saamhorigheid te proeven. U bent van harte welkom.

Neem even contact op met voorzitter W. Coenjaerts, telefoon 043- 6042336 of met secretaris mevr. Nelly Limpens-Siebers, telefoon 043 -6042014.

5-11-2010

ST. CAECILEAVIERING 2009

Op zondag 22 november 2009 heeft het kerkkoor van Houthem het jaarlijkse St. Caeciliafeest gevierd.
Na de hoogmis van 9.30 uur – gezongen werd de Messe in C. van Charles Gounod o.l.v. Bernarda Meessen met orgelbegeleiding van Fons Pieters – werd in het Dorpscentrum De Holle Eik het feest voortgezet.
Tijdens dit feest werd mevrouw Iréne Elie – Pinckaers gehuldigd voor het haar 40-jarig lidmaatschap van het koor en 50- jarige werkzaamheden voor de kerk – in het bijzonder de liturgische muziek. Als 15-jarige begonnen als koorzangertje in Noorbeek, lid van het kerkkoor van het Noorbeekse kerkkoor. Vervolgens kinderkoordirigent in datzelfde Noorbeek. Na haar huwelijk kwam Iréne in Houthem terecht. In 1969 werd zij lid van het kerkkoor in Houthem, was een tijd lang secretaris. Zij volgde een dirigentencursus, welke zij glansvol en met succes afrondde.

Vanaf 1983 werd zij de dirigent van het Dameskoor in Houthem voor de opluistering van de uitvaartdiensten. Andere koren deden een beroep op haar, zodat zij de leiding op zich nam van die koren. Zij is nog steeds dirigent van het Dameskoor Houthem, verbonden aan het kerkkoor in Sittard (Overhoven) en leidt het kerkkoor van de clusterparochie Broekhem.
Als dank voor zoveel jaren in dienst van de kerk en haar muziek werd haar het Aanvullend Insigne van St. Gregorius aangereikt met de daarbij behorende Erediploma.

22-11-2009

ST. CAECILIAVIERING 2008 VAN HET KERKKOOR

Op zondag 9 november 2008 vierde het kerkkoor van Houthem het jaarlijkse St. Caeciliafeest. Het feest werd begonnen met de viering van een plechtige hoogmis op zondagmorgen om 9.30 uur, ter intentie van de levende en overleden leden van het koor.
Het koor, onder leiding van Bernarda Meessen en met orgelbegeleiding van Fons Pieters, heeft de hoogmis opgeluisterd met de meerstemmige mis “ Messe br
čve no. 7 in C” van Charles Gounod. Ook werden uitgevoerd  “Liebster Jesu, wir sind hier “ van Johann Sebastiaan Bach, “ Ave verum “ van Charles Gounod en “ Verleih’ uns Frieden “ van Felix Mendelssohn.
Na de hoogmis werd het feest voortgezet in het Dorpscentrum De Holle Eik.
Tijdens deze feestbijeenkomst vond de huldiging plaats van mevrouw Mia Schefer- Brouns vanwege haar 40-jarig lidmaatschap. De voorzitter reikte haar de gouden medaille van St. Gregorius aan met de Oorkonde.Na de huldiging ging het feest nog enige tijd door onder het genot van hapje en een drankje.

10-11-2008

ZONDAG 6 JULI : ST. CAECILIA HOUTHEM 90 JAAR

Op 2 februari 1918, feest Maria Lichtmis, werd het kerkkoor van Houthem opgericht als mannenkoor. Vanaf die tijd had de parochie St. Gerlachus haar eigen kerkkoor, dat zich alleen bezig hield met de opluistering van de zondagsdiensten.
Het koor beoefende voornamelijk de gregoriaanse zang. Met de hoogfeestdagen werd ook meerstemmige muziek opgepakt en uitgevoerd.
Een aantal enthousiaste zangers voerden als nevenactiviteit in de wintermaanden - er was nog geen sprake van televisie en weinig vertier - een toneeluitvoering uit als vrije tijdsbesteding voor het gehele dorp.
Door terugloop van het aantal leden werd in 1966 - inmiddels 42 jaar geleden - het mannenkoor een gemengd koor. Deze wijziging was een goede keuze geweest.
Met een nieuw elan maakte het koor een doorstart. Wel moesten er aanpassingen tot stand komen. Dat lukte wonderbaarlijk goed.
Het gemengde koor verzorgt naast de zondagsdiensten ook uitvaart- en huwelijksmissen.
In samenwerking met andere culturele Houthemse muziekverenigingen verleent het koor ook haar medewerking aan het jaarlijkse kerstconcert in de parochiekerk St. Gerlachus.


Het 90-jarige jubileum wil het kerkelijk zangkoor niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 6 juli 2008 zal het kerkkoor op bescheiden wijze haar 90-jarige jubileum vieren met de opluistering van de hoogmis om 9.30 uur onder leiding van Bernarda Meessen met orgelbegeleiding van Fons Pieters. Na afloop van de viering vindt in de kruisgang van de kerk met alle aanwezigen en genodigden een informeel samenzijn plaats om samen het glas te heffen om dit heuglijke feest te vieren.
Hierbij wordt u allen van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de hoogmis van 9.30 uur en aansluitend bij het gezellige samenzijn in de kruisgang.
Het kerkkoor kan nog steeds versterking met nieuwe leden gebruiken.
Heeft u interesse, neem dan contact op met Wiel Coenjaerts (telefoon 043-6042336) of met Nellie Limpens-Siebers (043-6042014).

27-6-2008

VIERING ST. CAECILIAFEEST 2007

Het kerkkoor vierde op 18 november 2007 het traditionele Caeciliafeest.

Na de plechtige hoogmis ter intentie van de levende en overleden leden van kerkkoor o.l.v. Bernarda Meessen en orgelbegeleiding van Fons Pieters, werd het feest gehouden in hotel Vue des Montagnes.

Op deze feestbijeenkomst werden twee jubilarissen gehuldigd met hun 40 jarig lidmaatschap, mevr. Bertine Braeken en de heer Wiel Coenjaerts.


Voor de huldiging van mevrouw Braeken werd zij door de voorzitter gedecoreerd met de gouden medaille van St. Gregorius. De voorzitter werd toegesproken door de heer Jos Lodewick, medebestuurslid. Voorzitter Wiel Coenjaerts kreeg dezelfde versierselen opgespeld.

Daarna kon het hele gezelschap met de genodigden aan de welgevulde tafel.

18-11-2007

JUBILARISSEN KERKELIJK ZANGKOOR ST. CAECILIA GEHULDIGD

Op zondag 19 november 2006 heeft het kerkkoor St. Caeciliafeest gevierd.
Na de hoogmis op zondagmorgen om 9.30 uur werd het feest voortgezet in het verenigingslokaal De Holle Eik.

Het feest was dit jaar toch bijzonder, omdat het kerkkoor tevens haar 40-jarig jubileum vierde als gemengd koor. In 1966 werd het toenmalige mannenkoor versterkt met een aantal enthousiaste vrouwelijke leden. Vanaf de start zijn een zestal van deze dames trouw kerkkoorlid gebleven. Zij werden dan ook tijdens viering in het Dorpscentrum De Holle Eik op gepaste wijze gehuldigd voor hun 40-jarig jubileum.

De jubilarissen zijn de dames Rieki Brouns-Ter Horst, Leny Lataster-Lahaye, Lily Voncken-Schoonbrood, Nandy Janssen-Theebe, Mia Scheyen-Pluymaekers en Jeanne Senden-Genders. 
Alle jubilarissen kregen uit handen van de voorzitter de Gouden Medaille van St. Gregorius aangereikt met de daarbijhorende oorkonde.Op bescheiden wijze werd ook het 40-jarig jubileum gevierd van het gemengde koor.
Het kerkkoor werd opgericht op 2 februari 1918 als mannenkoor. Door een teruglopend aantal leden werden in 1966 ook vrouwen toegelaten tot het kerkkoor. Het koor heeft sindsdien onder diverse dirigenten gestaan.
 

Voorzitter Wiel Coenjaerts spreekt de jubilarissen toe.
 

V.l.n.r.:  Nandy Janssen-Theebe, Lily Voncken-Schoonbrood, Jeanne Senden-Genders, Rieki Brouns-Ter Horst, Mia Scheyen-Pluymaekers en Leny Lataster-Lahaye.

NIEUWE LEDEN GEZOCHT
Het kerkkoor kan best nog wat nieuwe leden gebruiken om de mannelijke en de vrouwelijke partijen te versterken onder de deskundige leiding van onze nieuwe dirigente, mevrouw Bernarda Meessen. Vandaar ook een dringende oproep aan de inwoners van Houthem (van buiten Houthem mag ook) om het koor helpen in haar streven tot instandhouding. Onze vaste repetitieavond is ’s woensdags van 20.00 tot 22.00 uur.
Wat is er nog mooier dan levende koorzang!

Interesse? Laat het ons weten en neem contact op met de voorzitter, W. Coenjaerts tel. 043-6042336, of met de secretaris, N. Limpens-Siebers tel: 043- 6042014.

19-11-2006

HULDIGING 60-JARIGE JUBILARISSEN

Op zondag 21 november 2004 heeft het kerkelijke zangkoor St. Caecilia van Houthem tijdens de jaarlijkse Caeciliaviering twee jubilarissen gehuldigd, die zich 60 jaar hebben ingezet voor de opluistering van de vieringen in de parochiekerk van St. Gerlach. Na een plechtige hoogmis in de kerk van Broekhem vertrok het feestvierende koor naar De Holle Eik, waar de jubilarissen toegesproken werden door de voorzitter, Wiel Coenjaerts, die hen de Kerkelijke onderscheiding voor Kerkmuziek, het "Ereteken voor Bijzondere Verdiensten van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging" uitreikte.

 
De jubilarissen Jeu Voncken en Jef Soons

2004


Copyright © Fons Heijnens 2004-